homepage

Pensioen

De pensioenzekerheid is in Nederland door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren minder groot geworden.

Ons pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers:

  1. De AOW die u van de overheid ontvangt.
  2. Het pensioen dat u bij uw werkgever opbouwt.
  3. De pensioenvoorzieningen die u zelf treft.

Pijler 1 en 2 zijn in beweging: de AOW leeftijd is verhoogd naar 67 jaar en 3 maanden en het percentage van uw salaris dat wordt gebruikt om pensioen op te bouwen, gaat omlaag. Dit betekent dat u langer door moet werken en dat u minder pensioen opbouwt. Pijler 3 is belangrijk als u minder goed kunt rekenen op AOW en het werkgeverspensioen.

Biezen Financiële Dienstverlening kan uw pensioensituatie analyseren en adviseert u over de maatregelen die u kunt treffen met betrekking tot een aanvulling op uw pensioen.

Voor een overzicht van uw pensioenregelingen bij verschillende werkgevers kunt u terecht op de website: www.mijnpensioenoverzicht.nl