homepage

Hoe gaat u uw hypotheek aflossen?

Bijna alle banken benaderen hun relaties met de vraag: Hoe gaat u uw hypotheek aflossen? In dit artikel leggen wij u de achtergronden uit en geven suggesties om deze vraag goed te kunnen beantwoorden.

Twee soorten hypotheken
Bijna iedereen die een woning koopt, sluit hiervoor bij een bank een hypothecair krediet af. Er zijn veel banken en ook veel verschillende hypotheken. Toch kunnen deze verschillende hypotheken in twee soorten worden verdeeld.

1. Hypothecaire lening waarbij u aflost
Bij de ene soort van hypotheken betaalt u elke maand rente over het geleende bedrag. Daarnaast lost u ook elke maand een deel van de schuld af. Vaak wordt het bedrag van de maandelijkse aflossing zo gekozen dat na 30 jaar de schuld via de maandelijkse aflossingen helemaal is afgelost.

2. Aflossingsvrije hypotheek
Bij de tweede soort van hypotheken betaalt u elke maand rente maar doet u geen aflossing op de schuld. Dit wordt een aflossingsvrije hypotheek genoemd. Bij deze hypotheekvorm kiest u ervoor om de volledige hypotheekschuld op het eind van de leningsperiode in een keer af te lossen. Een voordeel van deze hypotheekvorm is dat u over de gehele looptijd van de hypotheek fiscaal maximaal profiteert van de hypotheekrenteaftrek.

Vaak moet u wel aflossen
Elke hypotheekschuld moet meestal op een moment worden afgelost. Heeft u een aflossingsvrije hypotheek? Dan is dit aan het einde van de leningsperiode. Heeft u een hypotheek waarbij u maandelijks aflost? Dan kan het zijn dat u aan het einde van de leningspreriode nog een (kleine) restschuld heeft. Ook die zult u op dat moment moeten aflossen. Dit geld moet er uiteraard wel zijn. Veel huiseigenaren hebben naast hun hypotheek een levensverzekering afgesloten. Hiervoor betalen zij dan maandelijks een premie. De verzekering keert bij voortijdig overlijden een kapitaal uit waarmee de hypothecaire lening door de nabestaanden geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. Is er geen sprake van vroegtijdig overlijden dan keert de verzekering op de einddatum van de hypotheek een kapitaal uit waarmee de lening kan worden afgelost. Een dergelijke verzekering is dus ook een middel om te sparen om de lening af te lossen.

Banken hebben zorgen
Banken hebben zorgen over de aflosvrije hypotheek. De meeste huiseigenaren bouwen op de een of andere manier wel vermogen op om hun hypotheekschuld af te lossen. Maar niet iedereen doet dat. Onderzoeken wijzen uit dat minimaal 100.000 huiseigenaren in het geheel geen voorzieningen treffen om in de toekomst hun hypotheekschuld te kunnen aflossen. Het probleem voor de banken is dat zij niet weten welke consumenten met een hypothecair krediet wel of niet vermogen opbouwen om de hypotheeklening te zijner tijd af te lossen.

Om deze reden zijn Nederlandse banken een uitgebreide campagne gestart. Hiervoor benaderen zij elke klant met een hypotheek, waarbij de aflossing van de lening pas op het eind van de looptijd plaatsvindt.

Weet u het antwoord op de volgende vragen?
Heeft u een woning waarvoor u een hypothecair krediet heeft afgesloten? Dan is het belangrijk dat u de volgende vragen kunt beantwoorden:
1. Lost u gedurende de looptijd van het krediet de schuld volledig af?
– Zo ja: dan hoeft u zich hierover geen financiele zorgen te maken.
– Zo nee: Bouwt u op dit moment vermogen op om de hypotheekschuld op het eind
van de looptijd af te lossen?
– Zo ja: weet u zeker dat het vermogen dat u opbouwt voldoende is om de
volledige schuld af te lossen?
– Zo nee: is de situatie u duidelijk indien u op het eind van de looptijd van de
hypotheek de schuld niet (volledig) kunt aflossen?
2. Als u op het eind van de looptijd van de hypotheek deze niet volledig kunt aflossen, heeft u dan wel voldoende (pensioen)inkomen om de rente over een nieuwe lening te kunnen blijven betalen? Ook als u niet langer fiscaal voordeel geniet over betaalde hypotheekrente?

Wij zijn u graag van dienst
Staan hierboven een of meer vragen waarop u het antwoord niet zeker weet? Aarzel dan niet en bel of mail ons voor een afspraak. Samen vinden wij het antwoord op deze vragen! Daarmee komt u in de toekomst niet voor onplezierige verrassingen te staan.

Kortom: rond het aflossen van uw hypotheek is het nodige te bespreken om te bepalen welk scenario het meest aansluit bij uw wensen en uw situatie. Ons kantoor is onafhankelijk van banken en verzekeringsmaatschappijen. Deze onafhankelijkheid stelt ons in staat u die adviezen te geven die het best bij u passen. Wij zijn u graag van dienst.