Omdat er geen medewerkers werkzaam zijn bij Biezen Financiële Dienstverlening is Artikel 1:120 lid 2a van de Wft op onze onderneming niet van toepassing.